LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  031008s1959  ch      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 最新稅法全書 /|c稅務旬刊社編譯委員會編 
246 10 稅法全書 
246 33 改訂本最新稅法全書 
260  台北市 :|b稅務旬刊社,|c民48[1959] 
300    冊 ;|c19公分 
350  NT$160|b(軟精裝) 
505 1 不完整內容: 3.司法院解釋及行政法院判例 
590  館藏: 第3冊.|5MH 
650 7 稅務制度|z臺灣|2csht 
710 2 稅務旬刊社編譯委員會|e編 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library  348 533  v.3    AVAILABLE  限所  30550111801344