Record:   Prev Next
Author Vymazal, Tomás
Title Naléhavé Situace Na Operačním Sále : Aneb Co dělat, Když..
Imprint Prague : Karolinum Press, 2018
{copy}2018
book jacket
Descript 1 online resource (198 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Obálka -- Obsah -- Seznam zkratek -- Několik rad úvodem -- Kontrola anesteziologického přístroje před výkonem -- Prevence fatální komplikace na sále -- Addisonská krize -- Agresivní pacient -- Akutní ischémie myokardu -- Anafylaxe -- Asfyxie -- Aspirace -- Bronchospazmus u intubovaného -- Crush úvod (syn. RSI - rapid sequence induction) -- Defibrilovatelná zástava oběhu - komorová fibrilace / komorová tachykardie (VF/VT) -- Desaturace, náhlá hypoxie -- Diabetická ketoacidóza -- Disekce aorty -- Embolie plodovou vodou (anafylaktoidní těhotenský syndrom) -- Embolie vzduchová -- HELLP syndrom -- Hemoptýza -- Hyperkalémie -- Hypertenze -- Hypoglykémie -- Hypotenze -- Hypoxémie během selektivní ventilace -- Krvácení v neurochirurgii (obecně viz kap. 50) -- Křeče na operačním sále -- Laryngospazmus -- Maligní hypertermie -- Nedefibrilovatelná zástava oběhu − asystolie / bezpulzová elektrická aktivita (BEA) -- Nelze intubovat, nelze oxygenovat (CICO) -- Neočekávaná obtížná intubace -- Neuroaxiální blokády − komplikace (toxicita lokálních anestetik viz kap. 45) -- Obtížná ventilace obličejovou maskou -- Oheň mimo dýchací cesty pacienta -- Oheň v dýchacích cestách -- Plicní edém -- Pneumotorax (PNO) -- Pokles EtCO2 -- Porucha dodávky elektřiny -- Porucha dodávky kyslíku -- Potransfuzní hemolytická reakce -- Preeklampsie, eklampsie -- Prodloužené buzení z anestezie -- Tachyarytmie při anestezii -- Tamponáda perikardu -- Totální spinální anestezie -- Toxická reakce na lokální anestetika -- Tromboembolie -- TUR syndrom (hypervolemicko-hypotonický syndrom) -- Vzestup EtCO2 -- Zvýšený tlak v dýchacích cestách -- Život ohrožující krvácení (ŽOK) -- Život ohrožující krvácení těhotných (obecně viz kap. 50) -- Dávkování vybraných farmak dětem -- Kraniotrauma dětského pacienta -- Krvácení z dýchacích cest u dětí, hemoptýza -- Onkologický dětský pacient
Perioperační infuzní terapie u dětí -- Pointubační laryngitida -- Popálený dětský pacient -- Selektivní ventilace plic u dětí -- Septický dětský pacient -- Výpočet velikosti endotracheální kanyly a laryngeální masky u dětí -- Dávkování vybraných intravenózních farmak dospělým -- Infekční výkon na operačním sále -- Postup při poranění ostrým předmětem -- Ředění vybraných farmak -- Basic life support -- Advanced life support -- Paediatric basic life support -- Paediatric advanced life support
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2021. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Vymazal, Tomás Naléhavé Situace Na Operačním Sále Prague : Karolinum Press,c2018 9788024639017
Subject Electronic books
Record:   Prev Next