AUTHORS (1-6 of 6)
Wadenstierna, Carl Eric, 1723-1787
1
 

Ad protocollum ...
Wadenstierna, Carl Eric, 1723-1787
Stockholm : L. Salvius, 1766
1766
電子書

Location: 中央研究院
2
 

Bref til auctoren af Tanckar i anledning af sista öfwerflöds förordningen och dess wärckställighet
Wadenstierna, Carl Eric, 1723-1787
Stockholm : Tryckt hos L.L. Grefing, 1767
1767
電子書

Location: 中央研究院
3
 

Bref til en wän innehållande swar på den af trycket utkomne skriften kallad Tankar i anledning af sidsta öfwerflöds-förordningen dedicerade til malcontenterne
Wadenstierna, Carl Eric, 1723-1787
Stockholm : Tryckt hos P. Hesselberg, 1767
1767
電子書

Location: 中央研究院
4
 

Votum
Wadenstierna, Carl Eric, 1723-1787
[Stockholm : C. Stolpe, 1769]
1769
電子書

Location: 中央研究院
5
 

Til en wän i landsorten om brefwet angäende allmänna författningarna och herr krigs-rådet Wadenstiernas Anmärkningar deröfwer
Ridderstolpe, Carl Johan, friherre, 1718-1785
Stockholm : Tryckt hos P. Hesselberg, 1767
1767
電子書

Location: 中央研究院
6
 

Wälmente anmärkningar wid en nyligen utkommen skrift kallad Bref til en wän angående allmänna författningarna emot öfwerflöds-warors bruk, med mera
Wadenstierna, Carl Eric, 1723-1787
[Sweden : s.n., 1767] (Stockholm : Tryckt hos Directeuren L. Salvius)
1767
電子書

Location: 中央研究院