Nearby Decimal Call Number(Dewey/Chinese)S are:
Result Page   Prev Next
Save   Media Year
947.0841 V973 : Vourkoutiotis, Vasilis,; Modern History Library; PRINTED     
      Reform in revolutionary times : the civil-military relationship in early Soviet Russia / Vasilis Vourkoutiotis Vourkoutiotis, Vasilis,; AVAILABLE   PRINTED c2009
947.0841 V985 : Vserossiĭskoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent︠s︡ii "Rossiiskaia provintsiia v gody revoliutsii i grazhdanskoi voiny1917-1922 gg."; Modern History Library; PRINTED     
      Rossiiskaia provintsiia v gody revoliutsii i grazhdanskoi voiny 1917-1922 gg. : materialy Vserossiĭskoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent︠s︡ii, 27-28 noi︠a︡bri︠a︡ 1997 / [redakt︠s︡ionnai︠a︡ kollegii︠a︡ G.V. Nabatov (otv. redaktor) and others] Vserossiĭskoĭ nauchno-prakticheskoĭ konferent︠s︡ii "Rossiiskaia provintsiia v gody revoliutsii i grazhdanskoi voiny1917-1922 gg."; AVAILABLE   PRINTED 1998
947.0841 W354 2009 : Waugh, Steve; Modern History Library; PRINTED     
      Russia 1917-1939 / Steve Waugh, John Wright Waugh, Steve; AVAILABLE   PRINTED 2009
947.0841 W585 : White, James D; Modern History Library; PRINTED     
      Lenin : the practice and theory of revolution / James D. White White, James D; DUE 01-26-23   PRINTED 2001
947.0841 W674 : Wildman, Allan K.; Modern History Library; PRINTED     
      The end of the Russian Imperial Army Wildman, Allan K.; AVAILABLE   PRINTED 1987
947.0841 W732 : Willimott, Andy,; Modern History Library; PRINTED     
      Living the revolution : urban communes & Soviet socialism, 1917-1932 / Andy Willimott Willimott, Andy,; AVAILABLE   PRINTED 2017
947.0841 W825 : Modern History Library; PRINTED     
      Witnesses to the Russian Revolution / edited by Roger Pethybridge AVAILABLE   PRINTED 2017
947.0841 W855 : Wolfe, Bertram David,; Modern History Library; PRINTED     
      An ideology in power : reflections on the Russian revolution / Bertram D. Wolfe. Introd. by Leonard Schapiro Wolfe, Bertram David,; DUE 05-27-23   PRINTED 1970
947.0841 W951 : Wright, John; Modern History Library; PRINTED     
      Russia in transition 1914-1924 / John Wright, Steve Waugh ; editor R. Paul Evans Wright, John; AVAILABLE   PRINTED c2012
947.0841 Z11 : Modern History Library; PRINTED     
      Za sovety bez kommunistov : krestʹ︠i︡anskoe vosstanie v T︠i︡umenskoĭ gubernii, 1921 : sbornik dokumentov / [sostavitelʹ V.I. Shishkin] AVAILABLE   PRINTED 2000
947.084103 S638    
      Historical dictionary of the Russian civil wars, 1916-1926 / Jonathan D. Smele Smele, Jon; LIB USE ONLY   PRINTED 2015
      Historical dictionary of the Russian civil wars, 1916-1926 / Jonathan D. Smele Smele, Jon; LIB USE ONLY   PRINTED 2015
947.0841072 H751 : Holmes, Larry E.; Modern History Library; PRINTED     
      Revising the revolution : the unmaking of Russia's official history of 1917 / Larry E. Holmes Holmes, Larry E.; AVAILABLE   PRINTED 2021
947.0841072 R969 : Modern History Library; PRINTED     
      The Russian Revolution as ideal and practice : failures, legacies, and the future of revolution / Thomas Telios, Dieter Thomä Ulrich Schmid (editors) AVAILABLE   PRINTED 2020
947.0841092 B265 : Modern History Library; PRINTED     
      Baron Ungern v dokumentakh i memuarakh / sostavitelʹ i redaktor S.L. Kuzʹmin AVAILABLE   PRINTED 2004
947.0841092 B873 : Brooks, Jeffrey,; Modern History Library; PRINTED     
      Lenin and the making of the Soviet state : a brief history with documents / Jeffrey Brooks, Georgiy Chernyavskiy Brooks, Jeffrey,; AVAILABLE   PRINTED c2007
947.0841092 E36 / B : Eklof, Ben,; Modern History Library; PRINTED     
      A generation of revolutionaries : Nikolai Charushin and Russian populism from the great reforms to perestroika / Ben Eklof, Tatiana Saburova Eklof, Ben,; AVAILABLE   PRINTED 2017
947.0841092 F996 : Modern History Library; PRINTED     
      The future of Lenin : power, politics, and revolution in the twenty-first century / edited by Alla Ivanchikova and Robert R. Maclean AVAILABLE   PRINTED 2022
947.0841092 G326a    
      General Vlasov : istorija predatelʹstva : v dvuch tomach v trech knigach / sost.: T. V. Carevskaja-Djakina... [et al.] AVAILABLE   PRINTED 2015
      General Vlasov : istorija predatelʹstva : v dvuch tomach v trech knigach / sost.: T. V. Carevskaja-Djakina... [et al.] AVAILABLE   PRINTED 2015
      General Vlasov : istorija predatelʹstva : v dvuch tomach v trech knigach / sost.: T. V. Carevskaja-Djakina... [et al.] AVAILABLE   PRINTED 2015
947.0841092 K91 / B : Krausz, Tamás,; Modern History Library, RCHSS Library ; PRINTED     
      Reconstructing Lenin : an intellectual biography / Tamás Krausz ; translated by Bálint Bethlenfalvy with Mario Fenyo Krausz, Tamás,; AVAILABLE   PRINTED 2015
947.0841092 K92 / B : Kredov, Sergeĭ,; Modern History Library; PRINTED     
      Dzerzhinskiĭ / Sergeĭ Kredov Kredov, Sergeĭ,; AVAILABLE   PRINTED 2013
947.0841092 K94 : Krupskaya, Nadezhda Konstantinovna,; Modern History Library; PRINTED     
      Reminiscences of Lenin / N.K. Krupskaya ; translated by Bernard Isaacs Krupskaya, Nadezhda Konstantinovna,; AVAILABLE   PRINTED 2018
947.0841092 L511 : Modern History Library; PRINTED     
      Legendarnyĭ baron : neizvestnye strani︠t︡sy grazhdanskoĭ voĭny / sostavitelʹ i redaktor S.L. Kuzʹmin AVAILABLE   PRINTED 2004
947.0841092 L727 / B : Lih, Lars T; Modern History Library, Euro-Am Studies Lib ; PRINTED     
      Lenin / Lars T. Lih Lih, Lars T; AVAILABLE   PRINTED 2011
947.0841092 M337 / B : Marinich, Vladimir,; Modern History Library; PRINTED     
      The last noble gendarme : how the Tsar's last head of security and intelligence tried to avert the Russian Revolution / Vladimir G. Marinich Marinich, Vladimir,; AVAILABLE   PRINTED 2021
947.0841092 M568 / B : Merridale, Catherine,; Modern History Library; PRINTED     
      Lenin on the Train / Catherine Merridale Merridale, Catherine,; DUE 02-13-23   PRINTED 2017
947.0841092 P788 / B : Pomper, Philip; 人文社會聯圖, Modern History Library ; PRINTED     
      Lenin's brother : the origins of the October Revolution / Philip Pomper Pomper, Philip; AVAILABLE   PRINTED c2010
947.0841092 S491    
      Lenin, a political life / Robert Service Service, Robert,; AVAILABLE   PRINTED 1995
      Lenin, a political life / Robert Service Service, Robert,; AVAILABLE   PRINTED 1995
      Lenin, a political life / Robert Service Service, Robert,; AVAILABLE   PRINTED 1995
947.0841092 S782    
      Leninism / Joseph Stalin ; translated from the Russian by Eden & Cedar Paul Stalin, Joseph,; AVAILABLE   PRINTED 2017
      Leninism / Joseph Stalin ; translated from the Russian by Eden & Cedar Paul Stalin, Joseph,; AVAILABLE   PRINTED 2017
947.0841092 S948 : Sukhanov, N. N.; Modern History Library; PRINTED     
      The Russian revolution, 1917 : a personal record / by N.N. Sukhanov ; edited, abridged, and translated by Joel Carmichael from Zapiski o revolutsii ; with new addendum by the editor Sukhanov, N. N.; AVAILABLE   PRINTED 2014
947.0842 A188    
      The Soviet Union : a documentary history / Edward Acton and Tom Stableford Acton, Edward; AVAILABLE   PRINTED 2007
      The Soviet Union : a documentary history / Edward Acton and Tom Stableford Acton, Edward; AVAILABLE   PRINTED 2007
947.0842 A313    
      Akademicheskoe delo 1929-1931 gg. : dokumenty i materialy sledstvennogo dela, sfabrikovannogo OGPU / [redak︠t︡sionna︠i︡a kollegi︠i︡a Zh. I. Alferov ... V.P. Leonov (otvetstvennyĭ redaktor) ... et al.] AVAILABLE   PRINTED 1998
      Akademicheskoe delo 1929-1931 gg. : dokumenty i materialy sledstvennogo dela, sfabrikovannogo OGPU / [redak︠t︡sionna︠i︡a kollegi︠i︡a Zh. I. Alferov ... V.P. Leonov (otvetstvennyĭ redaktor) ... et al.] AVAILABLE   PRINTED 1998
      Akademicheskoe delo 1929-1931 gg. : dokumenty i materialy sledstvennogo dela, sfabrikovannogo OGPU / [redak︠t︡sionna︠i︡a kollegi︠i︡a Zh. I. Alferov ... V.P. Leonov (otvetstvennyĭ redaktor) ... et al.] AVAILABLE   PRINTED 1998
947.0842 A384 : Alexopoulos, Golfo,; Modern History Library; PRINTED     
      Illness and inhumanity in Stalin's Gulag / Golfo Alexopoulos, Hoover Institution, Stanford University, Stanford, California Alexopoulos, Golfo,; AVAILABLE   PRINTED 2017
947.0842 A535 : Modern History Library; PRINTED     
      The anatomy of terror : political violence under Stalin / edited by James Harris DUE 04-12-23   PRINTED 2013
947.0842 A745 : Arnautov, Nikita Borisovich,; Modern History Library; PRINTED     
      Obraz "vraga naroda" v sisteme sovetskoĭ sot︠s︡ialʹnoĭ mobilizat︠s︡ii : ideologo-propagandistskiĭ aspekt (dekabrʹ 1934-noi︠a︡brʹ 1938 g.) / N.B. Arnautov Arnautov, Nikita Borisovich,; AVAILABLE   PRINTED 2012
947.0842 A963 : Avtorkhanov, Abdurakhman,; Modern History Library; PRINTED     
      Staline au pouvoir / Alexandre Ouralov ; traduit du russe par Jacques Fondeur Avtorkhanov, Abdurakhman,; AVAILABLE   PRINTED 1951
947.0842 A963-2 : Avtorkhanov, Abdurakhman,; Modern History Library; PRINTED     
      Stalin and the Soviet Communist Party : a study in the technology of power / by Abdurakhman Avtorkhanov Avtorkhanov, Abdurakhman,; AVAILABLE   PRINTED 1959
947.0842 B113 : Baberowski, Jörg; Modern History Library; PRINTED     
      Krasnyĭ terror : istori︠i︡a stalinizma / Ĭorg Baberovski ; [perevod s neme︠t︡skogo A.G. Gadzhikurbanova] Baberowski, Jörg; AVAILABLE   PRINTED 2007
947.0842 B396 : Beckett, Francis,; Modern History Library; PRINTED     
      Stalin's British victims / Francis Beckett Beckett, Francis,; AVAILABLE   PRINTED 2016
947.0842 B431 : Belikov, G. A.; Modern History Library; PRINTED     
      Bezumie vo imia utopii, ili stavropol'skaia Golgofa. Okkupatsiia / G. A. Belikov Belikov, G. A.; AVAILABLE   PRINTED 2009
947.0842 B511 / B : Beria, Sergo; Modern History Library; PRINTED     
      Beria, my father : inside Stalin's Kremlin / Sergo Beria ; edited by Francoise Thom ; English translation by Brian Pearce Beria, Sergo; AVAILABLE   PRINTED 2001
947.0842 B693 : Modern History Library, 人文社會聯圖 ; PRINTED     
      Bolshevism, Stalinism and the Comintern : perspectives on Stalinization, 1917-53 / edited by Norman LaPorte, Kevin Morgan and Matthew Worley DUE 09-22-23, DUE 04-06-23   PRINTED 2008
947.0842 B724 : Boobbyer, Philip; Modern History Library; PRINTED     
      The Stalin era / Philip Boobbyer Boobbyer, Philip; AVAILABLE   PRINTED 2000
947.0842 B748 / B : Boterbloem, Kees,; Modern History Library; PRINTED     
      The life and times of Andrei Zhdanov, 1896-1948 / Kees Boterbloem Boterbloem, Kees,; AVAILABLE   PRINTED c2004
947.0842 B817 : Brandenberger, David; 人文社會聯圖, Modern History Library ; PRINTED     
      Propaganda state in crisis : Soviet ideology, indoctrination, and terror under Stalin, 1927-1941 / David Brandenberger Brandenberger, David; AVAILABLE   PRINTED c2011
947.0842 B839 : Brent, Jonathan; Modern History Library; PRINTED     
      Stalin's last crime : the plot against the Jewish doctors, 1948-1953 / Jonathan Brent and Vladimir P. Naumov Brent, Jonathan; AVAILABLE   PRINTED 2003
947.0842 B848 / B : Brezhnev, Leonid Ilʹich,; Modern History Library; PRINTED     
      How it was : the war and post-war reconstruction in the Soviet Union / by L.I. Brezhnev Brezhnev, Leonid Ilʹich,; AVAILABLE   PRINTED 1979
947.0842 B931 : Bugaĭ, Nikolaĭ Fedorovich; Modern History Library; PRINTED     
      L. Beriia--I. Stalinu : "Posle Vashikh ukazaniĭ provedeno sleduiushchee..." / N.F. Bugaĭ Bugaĭ, Nikolaĭ Fedorovich; AVAILABLE   PRINTED 2011
947.0842 C487 : Chase, William J.,; Modern History Library; PRINTED     
      Enemies within the gates? : the Comintern and the Stalinist repression, 1934-1939 / William J. Chase ; Russian documents translated by Vadim A. Staklo Chase, William J.,; AVAILABLE   PRINTED c2001
947.0842 C559 : Chuev, Feliks Ivanovich,; Modern History Library; PRINTED     
      Tak govoril Kaganovich : ispovedʹ stalinskogo apostola / Feliks Chuev Chuev, Feliks Ivanovich,; AVAILABLE   PRINTED 1992
947.0842 C593 : Clark, Katerina; Modern History Library; PRINTED     
      Soviet culture and power : a history in documents, 1917-1953 / Katerina Clark and Evgeny Dobrenko ; with Andrei Artizov and Oleg Naumov ; narrative, text preparation, and commentary by Katerina Clark and Evgeny Dobrenko ; documents compiled by Andrei Artizov and Oleg Naumov ; translated from the Russian by Marian Schwartz Clark, Katerina; AVAILABLE   PRINTED c2007
Result Page   Prev Next