Record:   Prev Next
Author Chydenius, Anders, 1729-1803
Title Swar på den af Kgl. Wetenskaps academien förestälta frågan hwad kan wara orsaken, at sådan myckenhet swenskt folk årligen flytter uter landet? : och genom hwad författningar det kan bäst förekommas? : inlemnat år 1763, men nu allmänhetens granstning underkastadt / af Anders Chydenius. [electronic resource] :
Imprint Stockholm : Tryckt hos Peter Hesselberg, 1765
Descript [8], 104 p
Note Reproduction of original from Kress Library of Business and Economics, Harvard University
Goldsmiths'-Kress no. 10140.1
OCLC, 23979325
s2005 miunns Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
MOMW
Subject Emigration and immigration -- Sweden
Emigration and immigration -- Government policy -- Sweden
Sweden -- Economic conditions
Sweden -- Social conditions
Alt Author Kungl. Svenska vetenskapsakademien
Record:   Prev Next