Nearby ISBN/ISSNS are:
Result Page   Prev Next
Save   Media Year
9788021079717 (e-book) : Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Communication across generes and discourses : Sixth Brno Conference on Linguistics studies in English, Brno, 11-12, September 2014 : conference proceedings / editors, Martin Adam, Radek Vogel   COMPUTER FILE 2015
9788021080041 : Krejčí, Pavel; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : Kontrastivní analýza Krejčí, Pavel  COMPUTER FILE 2015
9788021080102 : Srba, Ondřej; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru : Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile rukopisu, transkripce a překlad Srba, Ondřej  COMPUTER FILE 2015
9788021080119 : Stodola, Jiří; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Filosofie informace – metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy Stodola, Jiří  COMPUTER FILE 2015
9788021080195    
      Modern analysis of biological data : generalized linear models in R / Stano Pekar, Marek Brabec Pekar, Stano,  COMPUTER FILE 2016
      Modern Analysis of Biological Data : Generalized Linear Models in R Pekár, Stanislav  COMPUTER FILE 2016
9788021080287 / (electronic bk.) : Krajíček, Jan,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      European financial systems 2015 : proceedings of the 12th International Scientific Conference, June 18-19, 2015, Brno, Czech Republic / Jan Krajíček and Veronika Kajurová Krajíček, Jan,  COMPUTER FILE 2015
9788021080331 : Macek, Jakub; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Média v pohybu : K proměně současných českých publik Macek, Jakub  COMPUTER FILE 2015
9788021080348 / (electronic bk.) : Macek, Jakub; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Média v pohybu : K proměně současných českých publik Macek, Jakub  COMPUTER FILE 2015
9788021080355    
      Alternative oil supply infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic / Tomas Vlcek Vlček, Tomáš,  COMPUTER FILE 2015
      Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic Vlček, Tomáš  COMPUTER FILE 2015
9788021080515 : Šaur, Josef; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) Šaur, Josef  COMPUTER FILE 2015
9788021080560    
      Understanding Policy Attitudes Hrbková, Lenka  COMPUTER FILE 2016
      Understanding policy attitudes : effects of affective source cues on political reasoning / Lenka Hrbkova Hrbkova, Lenka,  COMPUTER FILE 2016
9788021080577 : Česálková, Lucie; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Film – náš pomocník : Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let Česálková, Lucie  COMPUTER FILE 2015
9788021080584 : Řehulková, Hana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla Řehulková, Hana  COMPUTER FILE 2015
9788021080591 : Klimeš, Jan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Hledání významu v umělecké narativní ilustraci Klimeš, Jan  COMPUTER FILE 2015
9788021080607 : Šalamounová, Zuzana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Socializace do školního jazyka Šalamounová, Zuzana  COMPUTER FILE 2015
9788021080843 : Prouzová, Zuzana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013 Prouzová, Zuzana  COMPUTER FILE 2015
9788021081062 / (electronic bk.) : Pekár, Stanislav; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Modern Analysis of Biological Data : Generalized Linear Models in R Pekár, Stanislav  COMPUTER FILE 2016
9788021081062 (e-book) : Pekar, Stano,; Computing Center Lib.; COMPUTER FILE     
      Modern analysis of biological data : generalized linear models in R / Stano Pekar, Marek Brabec Pekar, Stano,  COMPUTER FILE 2016
9788021081116 / (electronic bk.) : Prouzová, Zuzana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013 Prouzová, Zuzana  COMPUTER FILE 2015
9788021081123    
      US foreign policy in the western Balkans from 1993 to 2009 / Vladimir Dordevic Vladimir Dordevic,  COMPUTER FILE 2016
      US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009 Đorđević, Vladimir  COMPUTER FILE 2016
9788021081222 : Rozehnalová, Naděžda,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Czech private international law / Nadezda Rozehnalova, Klara Drlickova Rozehnalová, Naděžda,  COMPUTER FILE 2015
9788021081246 : Mutlová, Petra; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nicolai Dresdensis Apologia : De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis Mutlová, Petra  COMPUTER FILE 2015
9788021081260 / (electronic bk.) : Đorđević, Vladimir; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009 Đorđević, Vladimir  COMPUTER FILE 2016
9788021081260 (e-book) : Vladimir Dordevic,; Computing Center Lib.; COMPUTER FILE     
      US foreign policy in the western Balkans from 1993 to 2009 / Vladimir Dordevic Vladimir Dordevic,  COMPUTER FILE 2016
9788021081512 : Měřínský, Zdeněk; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015 Měřínský, Zdeněk  COMPUTER FILE 2016
9788021081529 / (electronic bk.) : Měřínský, Zdeněk; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015 Měřínský, Zdeněk  COMPUTER FILE 2016
9788021081581 : Pintířová, Dagmar Dobšovičová; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Žítkovské bohyně : Lidová magie na Moravských Kopanicích Pintířová, Dagmar Dobšovičová  COMPUTER FILE 2016
9788021081673 (e-book) : Klapalová, Alena,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Hodnota a e-business / Alena Klapalová Klapalová, Alena,  COMPUTER FILE 2011
9788021081734 / (electronic bk.) : Sedláček, Milan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku Sedláček, Milan  COMPUTER FILE 2011
9788021081741 / (electronic bk.) : Sedláček, Milan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kvalita a výkonnost průmyslových podniků Sedláček, Milan  COMPUTER FILE 2012
9788021081758 / (electronic bk.) : Hyánek, Vladimír; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Neziskové organizace Hyánek, Vladimír  COMPUTER FILE 2011
9788021081765 / (electronic bk.) : Fónadová, Laura; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nenechali se vyloučit : Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie) Fónadová, Laura  COMPUTER FILE 2014
9788021081772 / (electronic bk.) : Suchánek, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku Suchánek, Petr  COMPUTER FILE 2013
9788021081789 / (electronic bk.) : Málek, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Osobní finance Málek, Petr  COMPUTER FILE 2010
9788021081796 / (electronic bk.) : Řezáč, František; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Řízení rizik v pojišťovnictví Řezáč, František  COMPUTER FILE 2011
9788021081918 : Martinovský, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Environmentální bezpečnost v České republice Martinovský, Petr  COMPUTER FILE 2016
9788021082083 (e-book) : Buzek, Ivo,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      La imagen del gitano en la lexicografía española / Ivo Buzek Buzek, Ivo,  COMPUTER FILE 2010
9788021082106 / (electronic bk.) : Stehlík, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Aspectos problemáticos de la prefijación en español Stehlík, Petr  COMPUTER FILE 2011
9788021082144 (e-book) : Bartonek, Antonín,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Chréstomatie staroreckých nárecních nápisu / Antonín Bartonek Bartonek, Antonín,  COMPUTER FILE 2011
9788021082168 (e-book) : Dohnal, Josef,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Promeny modelu sveta v ruské próze na prelomu XIX. a XX. století / Josef Dohnal Dohnal, Josef,  COMPUTER FILE 2012
9788021082182 (e-book) : Flašar, Martin,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Poème électronique 1958 : Le Corbusier, E. Varese, I. Xenakis / Martin Flasar Flašar, Martin,  COMPUTER FILE 2012
9788021082229 / (electronic bk.) : Šeďová, Klára; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Humor ve škole Šeďová, Klára  COMPUTER FILE 2013
9788021082236 / (electronic bk.) : Pospíšil, Ivo; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      K teorii ruské literatury a jejím souvislostem Pospíšil, Ivo  COMPUTER FILE 2013
9788021082243 (e-book) : Sedláčková, Kateřina,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      L'oeuvre mobile de Michel Butor / Katerina Sedlácková Sedláčková, Kateřina,  COMPUTER FILE 2012
9788021082250 / (electronic bk.) : Stehlík, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století Stehlík, Petr  COMPUTER FILE 2013
9788021082267 / (electronic bk.) : Kačer, Tomáš; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      New Messengers Kačer, Tomáš  COMPUTER FILE 2013
9788021082267 (e-book) : Kačer, Tomáš,; Computing Center Lib.; COMPUTER FILE     
      New messengers : short narratives in plays by Michael Frayn, Tom Stoppard and August Wilson / Tomás Kacer Kačer, Tomáš,  COMPUTER FILE 2013
9788021082274 / (electronic bk.) : Stanovská, Sylvie; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku Stanovská, Sylvie  COMPUTER FILE 2013
9788021082281 / (electronic bk.) : Havlíčková, Šárka; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Hastábhinaja : Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie Havlíčková, Šárka  COMPUTER FILE 2013
9788021082304 / (electronic bk.) : Bicanová, Klára; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      From Rhetoric to Aesthetics Bicanová, Klára  COMPUTER FILE 2013
Result Page   Prev Next