Record:   Prev Next
Author Stodola, Jiří
Title Filosofie informace – metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy
Imprint Brno : Masarykova univerzita, 2015
©2015
book jacket
Descript 1 online resource (194 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- Obsah -- Předmluva -- 1 Metateorie a teorie -- 2 Proč filosofie informace? -- 3 Filosofie a speciální věda -- 3.1 Speciální věda proti filosofii -- 3.2 Filosofie proti speciální vědě -- 3.3 Vztah filosofie a speciální vědy -- 4 Předmět práce -- 5 Struktura práce -- 6 Cíl -- 7 Metodologie a metody -- 8 Terminologická poznámka -- 8.1 Slovník pojmů z oblasti filosofie informace a informační vědy -- 8.2 Slovník pojmů aristotelsko-tomistické filosofie -- I. část - epistemologie -- 1 Úvod -- 2 Informace a epistemologie -- 2.1 Informace a podstata poznání -- 2.1.1 Objekt a subjekt -- 2.2 Informace a struktura poznání -- 2.2.1 Epistemologické školy -- 2.2.2 Individualismus vs. kolektivismus -- 2.3 Epistemologie a informace -- 2.4 Závěr -- 3 Informace v pojetí jednotlivých epistemologických škol -- 3.1 Racionalismus -- 3.2 Historismus a sociální konstruktivismus -- 3.3 Empirismus -- 3.4 Pragmatismus -- 3.5 Realismus -- 3.6 Doménová analýza -- 3.7 Závěr -- 4 Definice a klasifikace pojmu informace u vybraných autorů: analýza diskursu -- 4.1 Empirismus a racionalismus (logický pozitivismus): Luciano Floridi -- 4.2 Pragmatismus a sociální konstruktivismus: Joseph Goguen -- 4.3 Realismus: Robert Losee -- 4.4 Závěr -- 5 Pracovní definice informace -- 5.1 Metoda -- 5.1.1 Nutné a postačující podmínky -- 5.2 Pracovní definice informace -- 5.3 Objektivní informace -- 5.3.1 Informace jsou data -- 5.3.2 Data jsou správně uspořádaná -- 5.3.3 Data jsou o něčem - jsou smysluplná -- 5.3.4 Data jsou pravdivá -- 5.4 Subjektivní informace -- 5.4.1 Data přinášejí nový poznatek -- 5.4.2 Data jsou relevantní -- 5.4.3 Data jsou použitelná -- 5.5 Závěr -- 6 Závěr -- II. část - metafyzika -- 1 Úvod -- 2 Rozsah pojmu informace -- 2.1 Rozsah pojmu -- 2.2 Definice informace -- 2.3 Konceptuální analýza -- 2.4 Pojem informace a informační věda -- 2.5 Závěr
3 Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem -- 3.1 Úvod -- 3.2 Termín a pojem -- 3.3 Co je univokace, ekvivokace a analogie? -- 3.4 Je informace termín ekvivokální? -- 3.5 Je informace pojem univokální? -- 3.6 Proč je informace pojem analogický? -- 3.7 Závěr -- 4 Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem: analýza diskursu -- 4.1 Informace jako univokální pojem: Zbigniew J. Gackowski -- 4.2 Informace jako ekvivokální pojem: Josef Šmajs -- 4.3 Informace jako analogický pojem: Marcia J. Batesová -- 4.4 Závěr -- 5 Metafyzická definice a klasifikace informace -- 5.1 Úvod -- 5.2 Definice a klasifikace -- 5.3 Substanciální a akcidentální změna jako informační proces -- 5.4 Vnitřní strukturní informace substanciální -- 5.5 Vnitřní strukturní informace akcidentální -- 5.6 Sémantická (epigenetická) informace (akcidentální) -- 5.7 Vnější strukturní informace sociokulturní -- 5.8 Závěr -- 6 Závěr -- III.část - informační věda -- 1 Úvod -- 2 Předmět informační vědy a vzdělávání informační pracovníků a vědců -- 2.1 Co je věda? -- 2.2 Klasifikace věd -- 2.3 Předmět informační vědy -- 2.4 Model komunikace a informační systém -- 2.5 Model komunikace a předmět informační vědy -- 2.6 Vzdělávání informačních pracovníků a vědců -- 2.7 Závěr -- 3 Tři základní paradigmata informační vědy -- 3.1 Paradigmatické obraty -- 3.2 Současné pojetí jednotlivých paradigmat -- 3.2.1 Objektové paradigma -- 3.2.2 Kognitivní paradigma -- 3.2.3 Sociálně-doménové paradigma -- 3.3 Srovnání paradigmat -- 3.4 Závěr -- 4 Realistický model domény -- 4.1 Jednotlivá paradigmata a model domény -- 4.2 Subjekt -- 4.3 Objekt -- 4.4 Komunikace -- 4.5 Model domény -- 4.6 Doména, informační systém a uživatel -- 4.7 Závěr -- 5 Závěr -- Epilog -- summary -- Literatura
This monograph is mostly linked to the field currently known as philosophy of information (PI). The monograph aims firstly at bringing in certain metatheoretical assumptions which underlie the definitions of information and the paradigms of information science. Secondly, the monograph intends to bring more light into the area of information and the transdisciplinary character of information science. The third goal of the monograph is to suggest an information science approach that is rooted in valid results of metatheoretical researches. Among these researches, three goals are targeted - defining the information in the context of 1. epistemology, 2. metaphysics and 3. creating a domain model that includes the process of information production, all this by means of functional synthesis of three key information science paradigms
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Stodola, Jiří Filosofie informace – metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy Brno : Masarykova univerzita,c2015 9788021080119
Subject Knowledge, Theory of
Electronic books
Record:   Prev Next