Record:   Prev Next
Author Klimeš, Jan
Title Hledání významu v umělecké narativní ilustraci
Imprint Brno : Masarykova univerzita, 2015
©2016
book jacket
Descript 1 online resource (284 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- OBSAH -- I. ÚVOD -- II. HISTORICKÝ EXKURZ DO TEORIE TEXTOVĚ-OBRAZOVÝCH VZTAHŮ -- II. 1. Počátky ilustrace -- II. 2. Antika -- II. 2. 1. Nejstarší výklady textově-obrazových vztahůve starověkém Řecku -- II. 2. 2. Helénsko-helénistický přístup -- II. 2. 3. Textově-obrazové vztahy v dějinách helénistické estetiky -- II. 2. 4. Počátky horatiovské tradice -- II. 3. Středověk -- II. 4. Novověk -- II. 4. 1. Horatiovská tradice a sesterská umění v renesanci -- II. 4. 2. Textově-obrazové vztahy na pozadí osvícenské estetiky -- II. 4. 3. Specifikace ilustračních žánrů v novověku. Ilustrace dětskáa vědecká -- II. 5. Nástin teorie ilustrace a moderní estetika -- II. 5. 1. Hledání paralel mezi textem a obrazem prizmatemmodernismu -- II. 5. 2. Vývoj horatiovské tradice v novověku -- III. HRANICE ILUSTRAČNÍHO MÉDIA -- III. 1. Spor o „přirozenost" literárních a malířských prostředků -- III. 1. 1. Lessing a Herder: narace versus deskripce -- III. 1. 2. Greenberg: reprezentace a autoprezentace -- III. 2. Literatura a ilustrace z pohledu sémiotiky -- III. 2. 1. Přítomnost znakových druhů v literatuře a v ilustraci -- III. 2. 2. Literatura, malířství a umělecká ilustrace jako superznaky -- III. 2. 3. Selekce v procesu ilustrační tvorby -- III. 2. 4. Reprezentační škála narativní ilustrace -- III. 2. 5. Popisnost a tezovitost -- III. 3. K definici umělecké narativní ilustrace -- IV. VIZUALIZACE LITERÁRNÍHOVYPRÁVĚNÍ -- IV. 1. Čtenářská obrazotvornost -- IV. 1. 1. Role paměti -- IV. 1. 2. Empatie -- IV. 1. 3. Typy čtenářů -- IV. 2. Obrazivost narativních textů -- IV. 2. 1. Vysoká míra obrazivosti literárního vyprávění -- IV. 2. 2. Neilustrovatelné texty -- IV. 2. 3. Tradičně problematické případy textové obrazivosti -- IV. 3. Role kontextu v interpretaci narativní literatury -- IV. 3. 1. Empirický a modelový čtenář/divák
IV. 3. 1. 1. Studium empirického čtenáře/diváka. Charakteristika literárně-ilustračních žánrů pro děti a mládež -- IV. 3. 1. 2. Utváření modelového čtenáře/diváka -- V. DIEGETICKÝ ROZMĚR LITERÁRNÍHO DÍLA A JEHO ILUSTRAČNÍ PARALELY -- V. 1. Ilustrace časového rozměru literárního díla -- V. 2. Ilustrační paralely prostorových aspektů literárního díla -- V. 3. Perspektivismus -- VI. TRANSFORMACE Z VERBÁLNÍHODO PIKTORIÁLNÍHO NARATIVU -- VII. ČTENÍ ILUSTRACE -- VII. 1. Postup četby obrazu -- VII. 2. Pragmatika piktoriálního narativu a apelační funkce -- VII. 2. 1. Příklady apelační funkce v textu -- VII. 2. 2. Příklad uplatnění apelační funkce v knižní ilustrační tvorbě - autorská poznámka -- VII. 3. Symbolická sdělnost umělecké narativní ilustrace -- VII. 4. „Knižní faktor" v umělecké narativní ilustraci -- VIII. ZOBRAZENÍ LITERÁRNÍHO HRDINY A VYJÁDŘENÍ ATMOSFÉRY PROSTŘEDÍ -- VIII. 1. Zobrazení literárního hrdiny -- VIII. 2. Vyjádření atmosféry prostředí -- ZÁVĚR -- BIBLIOGRAFIE -- SEZNAM A ZDROJE OBRAZOVÉ PŘÍLOHY
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Klimeš, Jan Hledání významu v umělecké narativní ilustraci Brno : Masarykova univerzita,c2015 9788021080591
Subject Illustration of books.
Children's books-Illustrations
Electronic books
Record:   Prev Next