LEADER 00000nam a22003733i 4500 
001  EBC5489010 
003  MiAaPQ 
005  20200713055459.0 
006  m   o d |    
007  cr cnu|||||||| 
008  200713s2016  xx   o   ||||0 cze d 
020  9788021081529|q(electronic bk.) 
020  |z9788021081512 
035  (MiAaPQ)EBC5489010 
035  (Au-PeEL)EBL5489010 
035  (OCoLC)1048924907 
040  MiAaPQ|beng|erda|epn|cMiAaPQ|dMiAaPQ 
100 1 Měřínský, Zdeněk 
245 10 Workshopy ke středověké a novověké keramice :|bPanská 
    Lhota 2015 
264 1 Brno :|bMasarykova univerzita,|c2016 
264 4 |c©2016 
300  1 online resource (130 pages) 
336  text|btxt|2rdacontent 
337  computer|bc|2rdamedia 
338  online resource|bcr|2rdacarrier 
505 0 Intro -- ÚVODNÍ SLOVO -- SEZNAM AUTORŮ -- PROSTOROVÁ 
    DISTRIBUCE STŘEDOVĚKÝCH AŽ RANĚ NOVOVĚKÝCH KERAMICKÝCH 
    SKUPIN Z MĚSTSKÉ RADNICE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH POMOCÍ 
    ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH 
    SYSTÉMECH -- ČTYŘI SEZÓNY VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBY 
    VRCHOLNĚ A POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ KERAMIKY NA VĚDECKO-VÝZKUMNÉ 
    STANICI V PANSKÉ LHOTĚ -- ZNAČKY NA DNECH NÁDOB Z POHANSKA
    U BŘECLAVI, NECHVALÍNA A PRUŠÁNEK A METODA JEJICH 
    DOKUMENTACE -- KERAMIKA A JEJÍ DÍLENSKÁ, MANUFAKTURNÍ A 
    TOVÁRNÍ PRODUKCE NA MORAVĚ OD NOVOVĚKU PO POČÁTEK 20. 
    STOLETÍ -- EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA LATÉNSKÉ GRAFITOVÉ 
    KERAMIKY V PANSKÉ LHOTĚ -- KERAMICKÉ SOUBORY Z TACHOVA A 
    PLANÉ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ: NOVÉ POZNATKY O VÝZDOBĚ A 
    POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ KERAMIKY ZE 14. 
    STOLETÍ -- EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA A UŽÍVÁNÍ OBTÁČENÉ 
    KERAMIKY -- PETROARCHEOLOGICKÝ POPIS NÁBRUSŮ KERAMIKY JAKO
    NÁSTROJ ZACHYCENÍ STANDARDIZACE KERAMICKÉ PRODUKCE VE 
    STARŠÍ DOBĚ BRONZOVÉ -- SPRACOVANIE KERAMICKÉHO SÚBORU Z 
    ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU V MRÁKOTÍNE -- ANALÝZY KERAMICKÝCH
    MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA -- VLIV SUBJEKTIVITY BADATELE 
    NA FORMALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY -- OBSAH -- INHALT 
588  Description based on publisher supplied metadata and other
    sources 
590  Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest 
    Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access 
    may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated 
    libraries 
655 4 Electronic books 
700 1 Klápště, Jan 
700 1 Doležalová, Kateřina 
776 08 |iPrint version:|aMěřínský, Zdeněk|tWorkshopy ke 
    středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015|dBrno :
    Masarykova univerzita,c2016|z9788021081512 
856 40 |uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/sinciatw/
    detail.action?docID=5489010|zClick to View