Record:   Prev Next
Author Měřínský, Zdeněk
Title Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015
Imprint Brno : Masarykova univerzita, 2016
©2016
book jacket
Descript 1 online resource (130 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Note Intro -- ÚVODNÍ SLOVO -- SEZNAM AUTORŮ -- PROSTOROVÁ DISTRIBUCE STŘEDOVĚKÝCH AŽ RANĚ NOVOVĚKÝCH KERAMICKÝCH SKUPIN Z MĚSTSKÉ RADNICE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH POMOCÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJŮ V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH -- ČTYŘI SEZÓNY VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBY VRCHOLNĚ A POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ KERAMIKY NA VĚDECKO-VÝZKUMNÉ STANICI V PANSKÉ LHOTĚ -- ZNAČKY NA DNECH NÁDOB Z POHANSKA U BŘECLAVI, NECHVALÍNA A PRUŠÁNEK A METODA JEJICH DOKUMENTACE -- KERAMIKA A JEJÍ DÍLENSKÁ, MANUFAKTURNÍ A TOVÁRNÍ PRODUKCE NA MORAVĚ OD NOVOVĚKU PO POČÁTEK 20. STOLETÍ -- EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA LATÉNSKÉ GRAFITOVÉ KERAMIKY V PANSKÉ LHOTĚ -- KERAMICKÉ SOUBORY Z TACHOVA A PLANÉ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ: NOVÉ POZNATKY O VÝZDOBĚ A POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ KUCHYŇSKÉ A STOLNÍ KERAMIKY ZE 14. STOLETÍ -- EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA A UŽÍVÁNÍ OBTÁČENÉ KERAMIKY -- PETROARCHEOLOGICKÝ POPIS NÁBRUSŮ KERAMIKY JAKO NÁSTROJ ZACHYCENÍ STANDARDIZACE KERAMICKÉ PRODUKCE VE STARŠÍ DOBĚ BRONZOVÉ -- SPRACOVANIE KERAMICKÉHO SÚBORU Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU V MRÁKOTÍNE -- ANALÝZY KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ Z HRADU ROKŠTEJNA -- VLIV SUBJEKTIVITY BADATELE NA FORMALIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY -- OBSAH -- INHALT
Description based on publisher supplied metadata and other sources
Electronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2020. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries
Link Print version: Měřínský, Zdeněk Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015 Brno : Masarykova univerzita,c2016 9788021081512
Subject Electronic books
Alt Author Klápště, Jan
Doležalová, Kateřina
Record:   Prev Next