Nearby ISBN/ISSNS are:
Result Page   Prev Next
Save   Media Year
9788021081222 : Rozehnalová, Naděžda,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Czech private international law / Nadezda Rozehnalova, Klara Drlickova Rozehnalová, Naděžda,  COMPUTER FILE 2015
9788021081246 : Mutlová, Petra; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nicolai Dresdensis Apologia : De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis Mutlová, Petra  COMPUTER FILE 2015
9788021081260 / (electronic bk.) : Đorđević, Vladimir; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009 Đorđević, Vladimir  COMPUTER FILE 2016
9788021081260 (e-book) : Vladimir Dordevic,; Computing Center Lib.; COMPUTER FILE     
      US foreign policy in the western Balkans from 1993 to 2009 / Vladimir Dordevic Vladimir Dordevic,  COMPUTER FILE 2016
9788021081512 : Měřínský, Zdeněk; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015 Měřínský, Zdeněk  COMPUTER FILE 2016
9788021081529 / (electronic bk.) : Měřínský, Zdeněk; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015 Měřínský, Zdeněk  COMPUTER FILE 2016
9788021081581 : Pintířová, Dagmar Dobšovičová; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Žítkovské bohyně : Lidová magie na Moravských Kopanicích Pintířová, Dagmar Dobšovičová  COMPUTER FILE 2016
9788021081673 (e-book) : Klapalová, Alena,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Hodnota a e-business / Alena Klapalová Klapalová, Alena,  COMPUTER FILE 2011
9788021081734 / (electronic bk.) : Sedláček, Milan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kvalita jako faktor konkurenceschopnosti podniku Sedláček, Milan  COMPUTER FILE 2011
9788021081741 / (electronic bk.) : Sedláček, Milan; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Kvalita a výkonnost průmyslových podniků Sedláček, Milan  COMPUTER FILE 2012
9788021081758 / (electronic bk.) : Hyánek, Vladimír; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Neziskové organizace Hyánek, Vladimír  COMPUTER FILE 2011
9788021081765 / (electronic bk.) : Fónadová, Laura; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Nenechali se vyloučit : Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie) Fónadová, Laura  COMPUTER FILE 2014
9788021081772 / (electronic bk.) : Suchánek, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku Suchánek, Petr  COMPUTER FILE 2013
9788021081789 / (electronic bk.) : Málek, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Osobní finance Málek, Petr  COMPUTER FILE 2010
9788021081796 / (electronic bk.) : Řezáč, František; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Řízení rizik v pojišťovnictví Řezáč, František  COMPUTER FILE 2011
9788021081918 : Martinovský, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Environmentální bezpečnost v České republice Martinovský, Petr  COMPUTER FILE 2016
9788021082083 (e-book) : Buzek, Ivo,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      La imagen del gitano en la lexicografía española / Ivo Buzek Buzek, Ivo,  COMPUTER FILE 2010
9788021082106 / (electronic bk.) : Stehlík, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Aspectos problemáticos de la prefijación en español Stehlík, Petr  COMPUTER FILE 2011
9788021082144 (e-book) : Bartonek, Antonín,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Chréstomatie staroreckých nárecních nápisu / Antonín Bartonek Bartonek, Antonín,  COMPUTER FILE 2011
9788021082168 (e-book) : Dohnal, Josef,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Promeny modelu sveta v ruské próze na prelomu XIX. a XX. století / Josef Dohnal Dohnal, Josef,  COMPUTER FILE 2012
9788021082182 (e-book) : Flašar, Martin,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Poème électronique 1958 : Le Corbusier, E. Varese, I. Xenakis / Martin Flasar Flašar, Martin,  COMPUTER FILE 2012
9788021082229 / (electronic bk.) : Šeďová, Klára; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Humor ve škole Šeďová, Klára  COMPUTER FILE 2013
9788021082236 / (electronic bk.) : Pospíšil, Ivo; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      K teorii ruské literatury a jejím souvislostem Pospíšil, Ivo  COMPUTER FILE 2013
9788021082243 (e-book) : Sedláčková, Kateřina,; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      L'oeuvre mobile de Michel Butor / Katerina Sedlácková Sedláčková, Kateřina,  COMPUTER FILE 2012
9788021082250 / (electronic bk.) : Stehlík, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století Stehlík, Petr  COMPUTER FILE 2013
9788021082267 / (electronic bk.) : Kačer, Tomáš; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      New Messengers Kačer, Tomáš  COMPUTER FILE 2013
9788021082267 (e-book) : Kačer, Tomáš,; Computing Center Lib.; COMPUTER FILE     
      New messengers : short narratives in plays by Michael Frayn, Tom Stoppard and August Wilson / Tomás Kacer Kačer, Tomáš,  COMPUTER FILE 2013
9788021082274 / (electronic bk.) : Stanovská, Sylvie; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku Stanovská, Sylvie  COMPUTER FILE 2013
9788021082281 / (electronic bk.) : Havlíčková, Šárka; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Hastábhinaja : Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie Havlíčková, Šárka  COMPUTER FILE 2013
9788021082304 / (electronic bk.) : Bicanová, Klára; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      From Rhetoric to Aesthetics Bicanová, Klára  COMPUTER FILE 2013
9788021082304 (e-book) : Bicanová, Klára,; Computing Center Lib.; COMPUTER FILE     
      From rhetoric to aesthetics--wit and esprit : in the English and French theoretical writings of the late seventeenth and early eighteenth centuries / Klára Bicanová Bicanová, Klára,  COMPUTER FILE 2013
9788021082311 / (electronic bk.) : Válek, David; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950) Válek, David  COMPUTER FILE 2014
9788021082328 / (electronic bk.) : Hrubý, Petr; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv. Archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments Hrubý, Petr  COMPUTER FILE 2014
9788021082359 / (electronic bk.) : Frantová, Zuzana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Hereze a loajalita. Heresy and Loyalty : Slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně. The Ivory Diptych of Five Parts from the Cathedral Treasury in Milan Frantová, Zuzana  COMPUTER FILE 2014
9788021082366 / (electronic bk.) : Trčková, Dita; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Representations of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse Trčková, Dita  COMPUTER FILE 2014
9788021082366 (e-book) : Trčková, Dita,; Computing Center Lib.; COMPUTER FILE     
      Representations of natural catastrophes in newspaper discourse / Dita Trcková Trčková, Dita,  COMPUTER FILE 2014
9788021082373 / (electronic bk.) : Lojdová, Kateřina; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Zvol si mou cestu! : Edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru Lojdová, Kateřina  COMPUTER FILE 2014
9788021082380 / (electronic bk.) : Přichystalová, Renáta; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Raněstředověké pohřebiště Olomouc-Nemilany : Katalog Přichystalová, Renáta  COMPUTER FILE 2014
9788021082403 / (electronic bk.) : Kokeš, Radomír; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Rozbor filmu Kokeš, Radomír  COMPUTER FILE 2015
9788021082410 / (electronic bk.) : Mlejnek, Ondřej; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny Mlejnek, Ondřej  COMPUTER FILE 2015
9788021082427 / (electronic bk.) : Nechutová, Jana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou Nechutová, Jana  COMPUTER FILE 2015
9788021082434 / (electronic bk.) : Mazalová, Lucie; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Eschatologie v díle Jana Husa Mazalová, Lucie  COMPUTER FILE 2015
9788021082458 / (electronic bk.) : Stanovská, Sylvie; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Sagt mir jemand, was Liebe ist? : Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie Stanovská, Sylvie  COMPUTER FILE 2015
9788021082465 / (electronic bk.) : Krejčí, Pavel; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : Kontrastivní analýza Krejčí, Pavel  COMPUTER FILE 2015
9788021082472 / (electronic bk.) : Srba, Ondřej; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru : Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile rukopisu, transkripce a překlad Srba, Ondřej  COMPUTER FILE 2015
9788021082489 / (electronic bk.) : Stodola, Jiří; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Filosofie informace – metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy Stodola, Jiří  COMPUTER FILE 2015
9788021082496 / (electronic bk.) : Šaur, Josef; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) Šaur, Josef  COMPUTER FILE 2015
9788021082502 / (electronic bk.) : Řehulková, Hana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla Řehulková, Hana  COMPUTER FILE 2015
9788021082519 / (electronic bk.) : Šalamounová, Zuzana; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Socializace do školního jazyka Šalamounová, Zuzana  COMPUTER FILE 2015
9788021082816 / (electronic bk.) : Portešová, Šárka; Department of Information Technology Services; COMPUTER FILE     
      Rozumově nadaní studenti s poruchou učení : Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu Portešová, Šárka  COMPUTER FILE 2014
Result Page   Prev Next