Record:   Prev Next
Author 羅科 (1971-) 著
Title 西藏民营经济发展研究 : 以拉萨市民营经济发展为例 / 罗科著
Imprint 北京市 : 民族出版社, 2015
book jacket
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Modern History Library  333.66 909    AVAILABLE    30550112876881
Edition 第1版
Descript [8], 217面 : 圖, 表 ; 21公分
Note 含參考書目
附錄:采访对象口述材料
Subject 民營企業 lcstt
拉薩(西藏) lcstt
Alt Title 拼音題名: Xizang min ying jing ji fa zhan yan jiu : yi Lasa Shi min ying jing ji fa zhan wei li
以拉薩市民營經濟發展為例
Record:   Prev Next