LEADER 00000nam 2200000 i 4500 
008  950418r1994  cc a     000 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
245 00 金龍寶扇 
250  第1版 
260 0 太原市 :|b山西人民出版社,|c1994[民83] 
300  105-141面 :|b圖 ;|c21公分 
350  |b(精裝) 
440 0 寶卷.|n初集 ;|v24 
501  與金牛卷--五聖寶卷--蠶花斗--請佛卷--送佛卷--退星寶卷--
    晚朝玄科--拾王寶懺--地藏科文--普庵玄科--地獄科文合刊 
503  據抄本影印 
LOCATION CALL # STATUS OPACMSG BARCODE
 Fu Ssu-Nien Mainland Book  S 858.52 4487  v.1:24    AVAILABLE    30530103306445