MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  130715s2013  cc      000 0 chi d 
020  9787105126736 (平裝) 
040  AS|bchi|cAS 
100 1 姚元森|d(1964-)|e編著 
245 10 母语存留区龙山坡脚的土家语口语 /|c姚元森编著 
246 33 Muyu cunliuqu longshan pojiao de Tujiayu kouyu 
250  第1版 
260  北京市 :|b民族出版社,|c2013 
300  [5], 264面 ;|c21公分 
500  拼音題名: Muyu cunliuqu longshan pojiao de Tujiayu kouyu 
590  館藏: 2013北京第1刷.|5HS(LG) 
650 7 土家語|2lcstt 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  802.96 4214 2013    在架上    30630010052767