Record:   Prev Next
作者 佳山良正 著
書名 台北帝大生 : 戦中の日々 / 佳山良正著
出版項 東京都 : 築地書館, 1995[民84]
國際標準書號 4806767425 (平裝) : ¥1700
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  673.2288 2231 1995    在架上    30520010681386
 人社中心  673.2288 2231    在架上    30560300114110
 人文社會聯圖  673.2288 2231    在架上    30600010136779
 人文社會聯圖戴國煇文庫  TAI 861.6 2231 1995    在架上    30910010011421
 文哲所  677.8 8666    在架上    30580002676893
版本 初版
說明 7, 181面 : 圖 ; 19公分
主題 臺灣 -- 描述與遊記 csht
Record:   Prev Next