Record:   Prev Next
作者 劉人偉 著
書名 永恆的记憶 = bechnaya pamyat' : 苏联专家基列夫的中囯情结 / 刘人伟著
出版項 北京 : 世界知识出版社, 2010
國際標準書號 9787501239474 (平裝) : 人民幣38.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  984.8885 459-763    在架上    30550112535206
版本 第1版
說明 [6], 262面 ; 24公分
附註 拼音題名: Yongheng de jiyi : Sulian zhuanjia Jiliefu de Zhongguo qingjie
主題 基列夫 (1912-1996) -- 傳記 csht
Alt Title 蘇聯專家基列夫的中國情結
bechnaya pamyat'
Yongheng de jiyi : Sulian zhuanjia Jiliefu de Zhongguo qingjie
Record:   Prev Next