Record:   Prev Next
作者 宋令君 (清) 撰
書名 困學蒙證 六卷 / (清)宋令君撰
出版項 台北市 : 廣文書局, 民66[1977]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  030.8 826  v.10    在架上    30580000741970
 傅斯年圖書館中文圖書區  083 430.73  v.10    在架上    30530100375666
 傅斯年圖書館中文圖書區  083 430.73  v.10 c.2  在架上    30530100375989
版本 初版
說明 [12], 685面 ; 22公分
NT$340 (精裝)
系列 國學珍籍彙編
附註 據清刊本影印
Record:   Prev Next