Record:   Prev Next
作者 柏應理 編撰
書名 一位中國奉教太太 / 柏應理編撰 ; 徐允希譯註
出版項 上海市 : 土山灣, 1938[民27]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  982.872 404-307    在架上    30550111427058
版本 初版
說明 [10], 127面 : 像 ; 22x28公分
(平裝)
附註 含引用書目
譯自: Histoire d'une dame chrétienne de chine ou madame Candide Hiu
Alt Author 徐允希 譯註
Alt Title Histoire d'une dame chrétienne de chine ou madame Candide Hiu
Record:   Prev Next