Record:   Prev Next
書名 旧中囯官场奇闻录 / 曾炎, 邹瑞, 史容编
出版項 河南 : 人民出版社, 1990
國際標準書號 7215007103 (平裝) : 人民幣1.80元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 856.9 8090 1990    在架上    30910010558751
 近史所郭廷以圖書館  322.1 509.1    在架上    30550112323611
版本 第1版
說明 3, 147面 ; 19公分
附註 館藏: 1991第2刷. HS(HMA)
拼音題名: Jiu zhong guo guan chang qi wen lu
主題 人事制度 -- 中國 csht
政治 -- 中國 csht
Alt Author 曾炎 編
鄒瑞 編
史容 編
Alt Title Jiu zhong guo guan chang qi wen lu
Record:   Prev Next