Record:   Prev Next
書名 行政三联制研究 / 李琪著
出版項 上海市 : 上海人民出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7208020108
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  322.19 161    到期 05-07-20    30550111281968
 人社中心  573.4 4014    在架上    30560300529341
版本 第1版
說明 [6], 146面 : 圖, 表, 像 ; 21公分
人民幣8.70元 (平裝)
附註 拼音题名: Xing zheng san lian zhi yan jiu
Alt Author 李琪 (1955-) 著
Alt Title Xing zheng san lian zhi yan jiu
Record:   Prev Next