Record:   Prev Next
作者 章義和 (1963-) 著
書名 地域集团与南朝政治 / 章义和著
出版項 上海 : 华东师范大学出版社, 2002[民91]
國際標準書號 7561730640
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  623.5 8426    到期 08-22-20    30580001770564
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 323.0935 4192    在架上    30530104558994
 近史所郭廷以圖書館  323.0935 419    在架上    30550111776983
版本 第1版
說明 [7], 216面 ; 22公分
人民幣19.00元 (精裝)
附註 含主要参考书目
拼音題名: Du yu ji tuan yu nan chao zheng zhi
主題 政治 -- 中國 -- 南朝(420-588) csht
Alt Title Du yu ji tuan yu nan chao zheng zhi
Record:   Prev Next