Record:   Prev Next
作者 謝寶耿 (1945-) 著
書名 史家是怎样炼成的 : 谢宝耿学者访谈录 / 谢宝耿著
出版項 上海 : 上海辞书出版社, 2009
國際標準書號 9787532628476 (平裝) : 人民幣18.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  988.9201 844    在架上    30550112716970
版本 第1版
說明 [5], 263面 : 圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Shi jia shi zen yang lian cheng de
主題 史學 -- 訪談錄 csht
史學 -- 傳記 csht
Alt Title 謝寶耿學者訪談錄
Shi jia shi zen yang lian cheng de
Record:   Prev Next