Record:   Prev Next
書名 名家笔下的黃山与徽州 / 田维谦主编 ; 邱江辉等副主编
出版項 合肥市 : 安徽人民出社, 2002[民91]
國際標準書號 7212019992
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  928.322 057    在架上    30550111975320
版本 第1版
說明 2, 168面, 彩色图版[4]面 : 图 ; 23公分
人民幣18.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Mingjia bixia de Huangshan yu Huizhou
附录: 徽州,黃山,齐云山,太平湖,西递・宏村
主題 山岳 -- 中國 csht
Alt Author 田維謙 主編
邱江輝 副主編
Alt Title Mingjia bixia de Huangshan yu Huizhou
Record:   Prev Next