Record:   Prev Next
作者 金平默 (1819-1891) 著
書名 重菴先生文集 / 金平默著
出版項 서울市 : 景仁文化社, 1999[民88]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1864    在架上    30530105324032
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1865    在架上    30530105324040
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1866    在架上    30530105394035
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1867    在架上    30530105382154
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1868    在架上    30530105324057
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1869    在架上    30530105324065
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1870    在架上    30530105324073
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1871    在架上    30530105324081
 傅斯年圖書館韓文圖書區  K 862.308 8735  v.1872    在架上    30530105324099
 文哲所參考室  RS 862.308 8556  v.1864    在架上    30580002491681

說明 9冊 ; 23公分
(精裝)
系列 韓國歷代文集叢書 ; 1864-1872
主題 金平默 (1819-1891) -- 作品集 csht
Alt Title 重菴集
Record:   Prev Next