Record:   Prev Next
書名 重庆市档案馆四十年 / 黃立人主编
出版項 北京市 : 中囯档案出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7800199444
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  069.76227 201-9    在架上    30550111542880
版本 第1版
說明 [5], 394面, 图版[4]面 : 表 ; 21公分
人民幣25.00元 (精裝)
附註 附录: 重庆市档案馆址变迁状况表等12种
拼音题名: Chong qing shi dang an guan si shi nian
主題 檔案管理 -- 機構,會社等 csht
Alt Author 黃立人 主編
Alt Title Chong qing shi dang an guan si shi nian
Record:   Prev Next