MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  900707r19911628ja   c   000 0 chi d 
040  AS|cAS|dFSN 
041 0 chi 
100 1 黃承玄|d(明)|e著 
245 10 盟鷗堂集 |b三十卷 /|c(明)黃承玄著 
250  紙燒本 
260  東京 :|b高橋情報,|c1991[民80] 
300  16册 ;|c18x25公分 
350  NT$31280|b(平裝) 
500  據日本內閣文庫藏明崇禎元年(1628)序刊本影印 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.1    在架上    HPE0312734
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.2    在架上    HPE0312735
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.3    在架上    HPE0312736
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.4    在架上    HPE0312737
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.5    在架上    HPE0312738
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.6    在架上    HPE0312739
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.7    在架上    HPE0312740
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.8    在架上    HPE0312741
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.9    在架上    HPE0312742
 傅斯年圖書館善本室  V 846.8 4614  v.10    在架上    HPE0312743