Record:   Prev Next
作者 Nguỹên, C̉anh Thị
書名 Hoan Châu ký / Nguỹên C̉anh Thị ; Nguỹên Thị Th̉ao dịch ; Tr̀ân Nghĩa kh̉ao đính ; Đinh Xuân Lâm gi´ơi thịêu
出版項 [Hà Ṇôi] : Nhà xu´ât b̉an Th´ê gi´ơi, [2004]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  868.357 N576:2    在架上    30580002317621
說明 260, 187-284 p. ; 21 cm
附註 Historical fiction
"驩州記",或稱"天南列傳阮景氏驩州記"
"Thiên Nam lịêt truỵên."--Cover
Text in Vietnamese and Chinese
主題 Vietnam -- History -- 19th century -- Fiction
Alt Author Nguỹên, Thị Th̉ao
Đinh, Xuân Lâm
Alt Title 驩州記
天南列傳阮景氏驩州記
Record:   Prev Next