Record:   Prev Next
作者 Nguỹên, Th̀ưa H̉y
書名 Economic history of Hanoi in the 17th, 18th and 19th centuries / Nguyen Thua Hy ; English translation and publication supported and text edited by Barbara Cohen
出版項 Hanoi : National political publishing house, 2002
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 亞太中心圖書室  DS559.93.H36 N4313 2002    在架上    30620020072103
說明 321 p. : ill., maps ; 21 cm
附註 Translation of: Thăng Long - Hà Ṇôi, th´ê k̉y XVII, XVIII, XIX : kinh t´ê, xã ḥôi c̉ua ṃôt thành thị trung đại Vịêt Nam
Includes bibliographical references (p. [302]-317) and name index
主題 Hanoi (Vietnam) -- History
Alt Author Cohen, Barbara (Barbara M.)
Alt Title Thăng Long - Hà Ṇôi, th´ê k̉y XVII, XVIII, XIX : kinh t´ê xã ḥôi c̉ua ṃôt thành thị trung dại Vịêt Nam
Record:   Prev Next