Record:   Prev Next
作者 Trãn, Ích Nguyên
書名 Thái Đình Lan và tác ph̕âm H̓ai Nam tạp tr´̦u / T̀rân Ích Nguyên ; Ngô Dúc Thọ, dịch
出版項 Hà Ṇôi : Nhà xu̕ât bân Lao {}ḍông : Trung tâm v̮an hóa ngôn ng̦̃u Đông Tây, 2009
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  DS799.66.C35 T73 2009    在架上    30520020727294
說明 291 p. : ill., maps ; 21 cm
附註 Biographical sketches of Cai Tinglan, 1801-1859 and criticism on his memoir
In Vietnamese, with some original texts in Chinese characters
主題 Cai, Tinglan, 1801-1859
Cai, Tinglan, 1801-1859 -- Travel -- Vietnam
Generals -- China -- Biography
Alt Author Cai,Tinglan, 1801-1859 Hainan za zhu
Nguyên, Tr̀ân Ìch
Alt Title Thái Đinh Lan & tác phâm H̓ai Nam tạp țrú
Hainan za zhu
Record:   Prev Next