Record:   Prev Next
作者 Phạm, Thanh
書名 Thi-nhân Vịêt-Nam hịên-đại / Phạm-Thanh
出版項 Los Alamitos, CA : Nhà Xûát B̉an Xuân Thu, [1990]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  868.351 P534  v.2    在架上    30580001010334
說明 2 v. (778 p.) : ports. ; 21 cm
附註 Reprint. Originally published: Saigon : Khai-Trí, 1959
Lib. has: v.2. CLP
主題 Vietnamese poetry -- 20th century
Record:   Prev Next