Record:   Prev Next
書名 Ten lang xa Viet Nam dau the ky XIX thuoc cac tinh tu Nghe Tinh tro ra : cac tong tran xa danh bi lam / Duong Thi The, Pham Thi Thoa dich va bien soan
出版項 Ha Noi : Khoa hoc xa hoi, 1981
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  929.7 T289    在架上    30550100335726
說明 653 p. : ill. ; 24 cm
附註 Includes bibliographical referencws (p. 651)
At head of title: Vien nghien cuu Han Nom
Vien nghien cuu Han nom(Vietnam)
In Vietnamese, Chinese
主題 Names, Geographical -- Vietnam
Alt Author Duong, Thi The
Pham, Thi Thoa
Record:   Prev Next