Record:   Prev Next
作者 Phạm Văn B̉ay
書名 English-Vietnamese dictionary of radio engineering and electronics = T̀ư đỉên kỹ thụât vô tuŷén địên t̉ư Anh-Vịêt / Phạm Văn B̉ay
出版項 [S.l. : s.n., 198-?]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所參考室  R 448.04 P534    館內使用    30580001011092
說明 p. [9]-369 ; 20 cm
附註 "About 20,000 terms."
Cover title: T̀ư đỉên kỹ thụât vô tuŷén địên t̉ư Anh-Vịêt
Reprint. Originally published: T̀ư đỉên kỹ thụât vô tuŷén địên t̉ư Anh-Vịêt. Hà-ṇôi : Khoa học và Kỹ thụât, 1976
主題 Radio -- Dictionaries
Electronics -- Dictionaries
English language -- Dictionaries -- Vietnamese
Alt Title T̀ư đỉên kỹ thụât võ tuŷén địên t̉ư Anh-Vịêt
Record:   Prev Next