Record:   Prev Next
書名 Trîét học trong k̉y nguyên toàn ĉàu = Philosophy in the global age / Phạm Văn Đ´ưc, ̆Đạng H̃ưu Toàn, đ̂òng ch̉u biên
出版項 Hà N̂ọi : Nhà xûát b̉an Khoa học xã ĥọi, 2007
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  107 T827    在架上    30580002430135
說明 407 p. : ill. ; 25 cm
附註 At head of title: Vîẹn khoa học xã ĥọi Vîẹt Nam, Vîẹn trîét học
On psychological studies in Vietnam
Includes bibliographical references
主題 Philosophy -- Addresses, essays, lectures
Alt Author Phạm, Văn Đ´ưc
Alt Title Philosophy in the global age
Record:   Prev Next