Record:   Prev Next
作者 Phan, Xuan Bien
書名 Van hoa Cham / Phan Xuan Bien, Phan An, Phan Van Dop ; cac cong tac vien, Ton Tu Anh ... [et al.]
出版項 [TP. Ho Chi Minh] : Khoa hoc xa hoi, 1991
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟一樓(洽櫃臺調閱)  959.7 P535    在架上    30550100335668
說明 392 p. : ill. (some col.) ; 24 cm
附註 At head of title: Vien khoa hoc xa hoi tai Thanh pho Ho Chi Minh
Includes bibliographical references (p. 383-392)
主題 Cham (Southeast Asian people) -- Social life and customs
Alt Author Phan, An
Phan, Van Dop
Vien khoa hoc xa hoi Thanh pho Ho Chi Minh
Record:   Prev Next