Record:   Prev Next
作者 Ĥọi th̉ao khoa học qûóc t̂é Lûạt tục và phát trî{ 224}en nông thôn hîẹn nay ̉ơ Vîẹt Nam (1999 : Buôn Mê Thûọt, Vietnam)
書名 Lûạt tục và phát trî̉en nông thôn hîẹn nay ̉ơ Vîẹt Nam : k̉y ŷéu Ĥọi th̉ao khoa học / đ̂òng ch̉u biên, Ngô Đ´ưc Thịnh, Phan Đăng Nĥạt ; tham gia biên soạn, Ngô Đ´ưc Thịnh, Phan Đăng Nĥạt, Nguŷẽn Xuân Kính
出版項 Hà N̂ọi : Chính trị qûóc gia, 2000
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  580.1407 H719 1999    在架上    30580002208630
說明 1098 p., [7] leaves of plates : col. ill. ; 24 cm
附註 Title also in English: Customary law and rural development in Vietnam today : the record of a scientific conference
Vietnamese and English
"Ĥọi th̉ao khoa học qûóc t̂é Lûạt tục và phát trî̉en nông thôn hîẹn nay ̉ơ Vîẹt Nam ... t̂̉o ch´ưc tại Buôn Ma Thûọt t̀ư ngày 23 đ̂én ngày 25-11-1999"--P. 5
At head of title: Trung tâm khoa học xã ĥọi và nhân văn qûóc gia, Vîẹn nghiên c´ưu văn hóa dân gian
Includes bibliographical references
主題 Customary law -- Vietnam -- Congresses
Rural development -- Law and legislation -- Vietnam -- Congresses
Alt Author Ngô, Đ´ưc Thịnh
Phan, Đăng Nĥạt
Nguŷẽn, Xuân Kính
Vîẹn nghiên c´ưu văn hóa dân gian (Vietnam)
Alt Title Customary law and rural development in Vietnam today : the record of a scientific conference
Record:   Prev Next