Record:   Prev Next
作者 Phạm, Thị Ninh
書名 Văn hoá Bàu Tró = Bau Tro culture / Phạm Thị Ninh
出版項 Hà Ṇôi : Nhà xuât b̓an Khoa học xã hôi, 2000
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館西文圖書區  DS559.93.B36 P534 2000    在架上    30530000779835
 亞太中心圖書室  DS559.93.B36 P5 2000    在架上    30620020107321
說明 324 p. : ill. (some col.), maps ; 21 cm
附註 Includes bibliographical references (p. 190-207)
Summary in English
主題 Excavations (Archaeology) -- Vietnam -- Bàu Tró Site
Bàu Tró Site (Vietnam) -- Antiquities
Vietnam -- Antiquities
Alt Author Viên khao cô học (Vietnam)
Alt Title At head of title : Trung tâm khoa học xã hôi và nhân văn quôc gia, Viên khao cô học
Bau Tro culture
Record:   Prev Next