Record:   Prev Next
作者 賀根民 (1971-) 著
書名 中囯小说观念的近代化进程 / 贺根民著
出版項 济南 : 齊鲁書社, 2010
國際標準書號 9787533324384 (平裝) : 人民幣35.000元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  827.097 566    在架上    30550112498561
 人社中心  820.9707 4647    在架上    30560301001043
 文哲所  820.977 8375    在架上    30580002837800
版本 第1版
說明 [6], 401面 : 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhongguo xiaoshuo guannian de jindaihua jincheng
含參考書目
主題 中國小說 -- 歷史 -- 近代(1600-) csht
Alt Title Zhongguo xiaoshuo guannian de jindaihua jincheng
Record:   Prev Next