Record:   Prev Next
作者 Helsdingen, C. C. van
書名 Koning en gouverneur-generaal in het Nederl.-Indische staatsrecht / door Mr. C. C. van Helsdingen Jr.
出版項 Weltevreden : Albrecht & Co., [n.d.]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 臺史所檔案館  T2 171 M22    館內使用    30600030144100(已移回國立中央圖書館臺灣分館)
說明 37 p. ; 24 cm
附註 Includes bibliographical footnotes
thamy(fsnB1)
Record:   Prev Next