Record:   Prev Next
作者 李理 著
書名 一世枭雄蒋介石 = Yi shi xiao siong Jiang jie shi / 李理, 夏潮著
出版項 武汉市 : 湖北人民出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7216039149
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  001.32 728-161 2004  v.1    在架上    30550111916324
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  001.32 728-161 2004  v.2    在架上    30550111916332
版本 第1版
說明 2冊([15], 609面) : 图 ; 21公分
人民幣40.00元 (平裝)
主題 蔣中正 (1887-1975) -- 傳記 csht
Alt Author 夏潮 (1956-) 著
Alt Title Yi shi xiao siong Jiang jie shi
Record:   Prev Next