Record:   Prev Next
書名 中囯社会科学院哲学研究所青年学朮论坛 / 谢地坤主编
出版項 北京 : 中囯社会科学出版社, 2011-
國際標準書號 9787500492870 (v.1 : 平裝) : 人民幣50.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  107 844.1  v.1    在架上    30550112554447
版本 第1版
說明 冊 ; 24公分
附註 拼音題名: Zhongguo she hui ke xue yuan zhe xue yan jiu suo qing nian xue shu lun tan
主題 哲學 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 謝地坤 主編
Alt Title Zhongguo she hui ke xue yuan zhe xue yan jiu suo qing nian xue shu lun tan
Record:   Prev Next