Record:   Prev Next
作者 汪慶紅 (1970-) 著
書名 帝制中国法律统一适用保障机制研究 / 汪庆红著
出版項 北京 : 法律出版社, 2016
國際標準書號 9787511895738 (平裝) : 人民幣59.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 350.92 1311    在架上    30530111171484
版本 第1版
說明 [5], 356面 ; 23公分
系列 浙江财经大学. 法学文库
浙江財經大學. 法學文庫
附註 拼音題名: Dizhi zhongguo falv tongyi shiyong baozhang jizhi yanjiu
含參考書目
主題 法制史 -- 中國 csht
中國法制史 lcstt
Alt Title Dizhi zhongguo falv tongyi shiyong baozhang jizhi yanjiu
Record:   Prev Next