MARC 主機 00000nam 2200000 a 4500 
008  890516s1953  ch      000 0 eng d 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 engchi 
100 1 Wu, Kuang-djie|q(吳光傑) 
245 10 English-Chinese dictionary of military terms =
    |b英漢軍語字典 /|cby Wu Kuang-djie 
246 31 英漢軍語字典 
260  Taipei, Taiwan, Republic of China :|bWen Hua,|c1953 
300  l v. (various pagings) :|bill. ;|c19 cm 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 355 W959    館內使用    MHE0016705
 人文社會聯圖參考書區  R 590.4 2693    館內使用    30600010426279