Record:   Prev Next
作者 Wu, Kuang-djie (吳光傑)
書名 English-Chinese dictionary of military terms = 英漢軍語字典 / by Wu Kuang-djie
出版項 Taipei, Taiwan, Republic of China : Wen Hua, 1953
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 355 W959    館內使用    MHE0016705
 人文社會聯圖參考書區  R 590.4 2693    館內使用    30600010426279
說明 l v. (various pagings) : ill. ; 19 cm
Alt Title 英漢軍語字典
Record:   Prev Next