Record:   Prev Next
書名 与西方文化对话 = Yu xi fang wen hua dui hua / 张介明主编
出版項 上海市 : 立信会计出版社, 2005[民94]
國際標準書號 7542913026
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  361.2 448.15    在架上    30550112003205
版本 第1版
說明 [7], 229面 : 图 ; 21公分
人民幣14.00元 (平裝)
系列 大学生人文素养丛书 = Da xue sheng ren wen su yang cong shu
大學生人文素養叢書
Da xue sheng ren wen su yang cong shu
主題 文化 -- 西方 csht
Alt Author 張介明 主編
Alt Title Yu xi fang wen hua dui hua
Record:   Prev Next