Record:   Prev Next
作者 高珮義 著
書名 中外城市化比较研究. 增订版 / 高珮义著
出版項 天津市 : 南开大学出版社, 2004[民93]
國際標準書號 7310004493
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  365.09 338 2004    在架上    30550111877302
版本 第2版
說明 [25], 454面 : 图, 表 ; 21公分
人民幣23.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhong wai cheng shi hua bi jiao yan jiu
附录: 1,囯外城市化研究概述;2,囯內城市化研究概述
馆藏: 2004第2刷. MH
主題 都市 csht
Alt Title Zhong wai cheng shi hua bi jiao yan jiu
Record:   Prev Next