Record:   Prev Next
書名 当代云南蒙古族简史 / 黄淳主编 ; 当代云南蒙古族简史编辑委员会编
出版項 昆明市 : 云南人民出版社, 2009
國際標準書號 9787222061149 (平裝) : 人民幣37.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  396.921209 461    在架上    30550112401813
版本 第1版
說明 [8], 237面, 圖版[10]面 ; 24公分
系列 当代云南少数民族简史丛书
附註 拼音題名: Dang dai yun nan meng gu zu jian shi
附錄: 大事纪要
主題 蒙古族 -- 雲南省 -- 歷史 csht
Alt Author 黃淳 主編
當代雲南蒙古族簡史編輯委員會 編
Alt Title Dang dai yun nan meng gu zu jian shi
Record:   Prev Next