Record:   Prev Next
作者 郜元寶 (1966-) 著
書名 郜元寶講魯迅 / 郜元寶著
出版項 合肥 : 安徽教育出版社, 2010
國際標準書號 9787533654658 (平裝) : 人民幣32.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  820.9984 750-375-2    在架上    30550112449218
版本 第1版
說明 [9], 269面 ; 24公分
附註 拼音題名: Gaoyuanbao jiang luxun
主題 魯迅 (1881-1936) -- 傳記 csht
魯迅 (1881-1936) -- 學術思想 -- 評論 csht
Alt Title Gao yuan bao jiang lu xun
Gaoyuanbao jiang luxun
Record:   Prev Next