Record:   Prev Next
作者 海涅 (Heine, Heinrich, 1797-1856) 著
書名 海涅选集. 诗歌卷 / 海涅著 ; 张玉书编选
出版項 北京 : 人民文学出版社, 1985[民74]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  875.4 333    在架上    30550111506661
版本 第1版
說明 22, 736面 ; 19公分
人民幣4.45元 (平裝)
附註 拼音題名: Hainie xuanji shige juan
Alt Author 張玉書 譯
Alt Title Hainie xuanji shige juan
Record:   Prev Next