Record:   Prev Next
作者 鄧全施 著
書名 甘青湘蜀记 / 邓全施著
出版項 成都市 : 四川人民出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7220031890
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  927.07 683    在架上    30550111399075
版本 第1版
說明 [8], 368面 ; 21公分
人民幣15.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Gan qing xiang shu ji
Alt Title Gan qing xiang shu ji
Record:   Prev Next