Record:   Prev Next
作者 鄒逸麟 (1935-) 編著
書名 中國歷史地理概述(第三版) / 邹逸麟编著
出版項 上海 : 上海教育出版社, 2013
國際標準書號 9787544446228 (平裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  928.16 632 2013    在架上    30550112761075
版本 第1版
說明 [5], 391面 : 地圖, 表 ; 24公分
附註 含参考书目
拼音題名: Zhong guo li shi di li gai shu
本書2007年版改由上海教育出版社出版
主題 中國 -- 歷史地理 csht
Alt Title Zhong guo li shi di li gai shu
Record:   Prev Next